OBWIESZCZENIE


   Informuję,że w dniu 26 września 2012r.tj.środa o godz.13:00 w budynku byłego Przedszkola w Brzyskach odbędzie się:

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

   PROGRAM SESJI OBEJMUJE m.in;

1.Otwarcie sesji,stwiedrzenie prawomocności obrad
2.Zatwierdzenie porządku obrad
3.Przyjęcie uchwały z poprzedniej Sesji
4.Podęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012r.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzyska
6.Interpelacje i zapytania radnych
7.Wolne wnioski i dyskusje
8.Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy 

Czesław Węgrzyn