Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

 

za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" działającego na terenie gmin: Brzostek, Brzyska, Jodłowa, Pilzno, Skołyszyn

Termin składania wniosków:
od 15 października 2012 r. do 12 listopada 2012 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ"
38-212 Brzyska 11A, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 13 44 103 38 lub na stronie Stowarzyszenia: www.lgdliwocz.pl