W wyniku złożenia wniosku na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzyska w roku 2012" i otrzymaniu dotacji na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne”, Część II - Usuwanie wyrobów zawierających azbest” z terenu Gminy Brzyska w roku 2012 usunięto ponad 89 ton odpadów zawierających azbest.

Całkowity koszt  zadania w roku 2012 wyniósł 40 380,88 zł, z czego 25 070,18 zł stanowią środki dotacyjne, w tym w wysokości 14 814,20 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w wysokości 10 255,98 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Pozostała kwotę w wysokości 15 310,70 zł  stanowią środki z budżetu Gminy Brzyska. W kolejnych latach planuję się dalsze unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Brzyska.