W dniu 11.10.2012r.Komisja w składzie:

Pani mgr Anna Machańska- Prezes Zarządu Nauczycielstwa Polskiego, Oddział w Brzyskach
Pan mgr Paweł Pietrusza- przedstawiciel ”Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaśle

przyznała nagrody dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Nagrody otrzymali:

Pan mgr Jan Czech- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Błażkowej
Pani mgr Danuta Gąsior-Dyrektor Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Błażkowej
Pani mgr Agata Delikat- nauczyciel w Publicznym Gimnazjum w Brzyskach
Pan mgr Tadeusz Maculak- Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Brzyskach
Pan mgr Stanisław Wolak- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzyskach
Pan mgr inż. Stanisław Wojdyła- Dyrektor Zespołu Szkół w Wróblowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam wszystkim nauczycielom oraz pracownikom administracji podziękowanie za trud i ofiarną pracę życząc wytrwałości i sukcesów zawodowych.

                                                                                                  Wójt Gminy Brzyska

                                                                                                       Rafał Papciak