Brzyska twórcom Konstytucji 3 Maja
Wójt Gminy Brzyska Rafał Papciak oraz przewodniczący Rady Gminy Czesław Węgrzyn zapraszają mieszkańców powiatu jasielskiego do udziału w lokalnych uroczystościach patriotycznych z okazji 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Podczas obchodów zostanie odsłonięty obelisk z tablicą upamiętniającą Jej Twórców. Radosne świętowanie majowej rocznicy rozpoczniemy w piątek o godzinie piętnastej mszą świętą w Kościele Parafialnym w Brzyskach. Tuż po niej nastąpi przemarsz pocztów sztandarowych, władz samorządowych, przedstawicieli stowarzyszeń funkcjonujących na terenie naszej gminy, okolicznych mieszkańców oraz zaproszonych gości na plac przed Urzędem Gminy. W tym reprezentacyjnym miejscu został ustawiony głaz, a na nim zamontowana tablica o treści:
„W 222 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja Jej Twórcom Wdzięczni mieszkańcy Gminy Brzyska. A.D. 3 maja 2013”
Dokonamy jej odsłonięcia i poświęcenia ku pamięci potomnych.