Informuję, że w dniu 14 maja 2013r /tj. wtorek/ o godz.1500 w budynku  Urzędu Gminy  w Brzyskach odbędzie się:

NADZWYCZAJNA SESJA  RADY GMINY  BRZYSKA

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m.in:

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad

2.Zatwierdzenie porządku obrad

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013r

5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzyska

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości na rzecz Stowarzyszenia Lokalu Grupy Działania „Liwocz” w związku z realizacją projektu „ATLAS” Aktywna Turystyka Ludności Atrakcyjnym Szlakiem”

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu użyczenia nieruchomości na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Liwocz” w związku z realizacją projektu „ATLAS” - Aktywna Turystyka Ludności Atrakcyjnym Szlakiem.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy przy realizacji projektu pn. „Jasielska Strefa Usług Publicznych”

9. Interpelacje i zapytania radnych

10.Wolne wnioski i dyskusje

11.Zakończenie obrad.

 

                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                Czesław Węgrzyn