Informacja  o  wynikach  postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Henryka Sienkiewicza w Brzyskach
W wyznaczonym terminie tj. do dnia 24 czerwca  2013r do urzędu wpłynęły 3 oferty na  stanowisko  dyrektora.
- pana Wiesława Marcisza,
- pani Ewy Grzyb,
- pani Jadwigi Żółtek
W dniu  3 lipca 2013 r. odbył się konkurs. Wszyscy kandydaci spełnili wymagania formalne i zostali dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego.
W wyniku przeprowadzonego konkursu  kandydatem na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Brzyskach został: Wiesław Marcisz
Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 
Pan Wiesław Marcisz wykazał się znajomością zagadnień niezbędnych do realizacji zadań na stanowisku dyrektora, uzyskał wymaganą bezwzględną ilość głosów i akceptację Komisji Konkursowej.