Podatki na 2014 rok bez zmian.

Rada Gminy Brzyska jednogłośnie przyjęła uchwały podatkowe na rok 2014 brzmieniu zaproponowanym przez Wójta Gminy Brzyska Rafała Papciaka. Rada Gminy Brzyska obniżyła cenę skupu żyta z 69,28 zł do 44 zł za kwintal w celu zastosowania do wyliczenia podatku rolnego i od nieruchomości. (  Cena za 1 q żyta – 69,28 zł  stawka obowiązująca, obwieszczona przez Prezesa GUS z dnia 18.X.2013 r. M.P.  Z 2013 r. , poz. 814)

Odpowiedzialna polityka podatkowa to działanie długofalowe, dlatego cieszę się że Rada Gminy podziela ten pogląd. Jesteśmy jedyną gminą w powiecie jasielskim, która nie pobiera podatku od budynków mieszkalnych. Stawki  podatku od działalności gospodarczej i środków transportu są nawet       o połowę  niższe, niż  w pozostałych gminach naszego powiatu. Te zachęty podatkowe mają na celu zwiększenie aktywności gospodarczej na terenie naszej gminy. Myślę, że są również  ciekawą ofertą dla przedsiębiorców spoza naszego terenu aby rozwijali swoją działalność w Gminie Brzyska – skomentował Rafał Papciak Wójt Gminy Brzyska.

Porównanie stawek podatkowych w gminach powiatu jasielskiego na 2014rok.

 

 Brzyska

 Skołyszyn

 Kołaczyce

 Dębowiec

 Jasło

 Osiek Jasielski

 Tarnowiec

Pod. rolny

cena -  za 1 q żyta -

         - za 1 ha przelicz.:

                2,5 x cena 1 q żyta

         - za 1 ha fiz. :

                5 x cena 1 q żyta

 

 

44

 

 

110

 

220

 

 

40

 

 

100

 

200

 

 

56

 

 

140

 

280

 

 

55

 

 

137,50

 

275

 

 

50

 

 

125

 

250

 

 

55

 

 

137,50

 

275

 

 

55

 

 

137,50

 

275

Pod. od nieruch. (st. za 1 m2 )

 - pozostałe grunty

0,10

0,16

0,13

0,09

0,13

0,17

0,14

Pod. od dział. gospod.

(stawka za 1m2 )

- budynki

- grunty z działalnością gospod.

 

 

 

9,00

 

0,35

 

 

 

17,40

 

0,66

 

 

 

18,00

 

0,82

 

 

 

17,12

 

0,65

 

 

 

17,00

 

0,67

 

 

 

16,67

 

0,67

 

 

 

16,20

 

0,82

Pod. od bud. mieszkalnych

(stawka za 1m2 )

0,30

zwolnione

0,58

0,63

0,59

0,58

0,53

0,54

Pod. od pozostałych budynków

(stawka za 1 m2 )

1,50

5,74

4,07

3,14

3,80

4,17

2,50