Życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne

dla Mieszkańców Gminy Brzyska

na ręce Wójta Gminy Rafała Papciaka złożyli :

 1. Alicja Zając- Senator RP
 2. Elżbieta Łukacijewska- Poseł do PE  
 3. Tomasz Poręba – Poseł do PE  
 4. Bogdan Rzońca- Poseł na Sejm RP
 5. Mieczysław Golba-Poseł na Sejm RP
 6. Stanisław Piotrowicz- Poseł na Sejm RP
 7. Piotr Tomański- Poseł na Sejm RP
 8. Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego
 9. Małgorzta Chomycz – Śmigielska-Wojewoda Podkarpacki  
 10. Stanislav Bartos- Starosta Obec Siroke
 11. Adam Kmiecik- Starosta Jasielski
 12. Franciszek Miśkowicz- Wicestarosta Jasielski
 13. Bogusław Kręcisz- Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle
 14. Andrzej Czernecki- Burmistrz Miasta Jasła
 15. Elżbieta Bernal- Przewodnicząca Rady Miejskiej Jasła
 16. Wijciech Buczak – Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego
 17. Ewa Gołębiowska- Burmistrz Pilzna
 18. Małgorzata Salacha- Burmistrz Miasta Kołaczyce
 19. Stanisław Dunaj- Przewodniczący Rady Miejskiej Kołaczyce
 20. Leszek Bieniek- Burmistrz Miasta Brzostek
 21. Zofia Skórska- Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzostku
 22. Stanisław Pankiewicz-Wójt Gminy Jasło
 23. Robert Mucha- Wójt Gminy Jodłowa
 24. Zenon Szura- Wójt Gminy Skołyszyn
 25. Wiesław Hasiak- Przewodniczący Rady Gminy Skołyszyn
 26. Bogusław Wójcik- Wójt Gminy Tarnowiec
 27. Tadeusz Śmietana- Przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec
 28. Zbigniew Staniszewski- Wójt Gminy Dębowiec
 29. Mariusz Pykosz- Wójt Gminy Osiek Jasielski
 30. Krzysztof Augustyn- Wójt Gminy Nowy Żmigród
 31. Tadeusz Źrebiec- Przewodniczący Rady Gminy Nowy Żmigród
 32. Rączka Marek- Wójt Gminy Żyraków
 33. Sławomir Łanucha- Przewodniczący Rady Gminy Żyraków
 34. Kazimierz Greń- Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie
 35. Kłak Krzysztof- Prezes Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
 36. Waldemar Burzyński – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 37. Stanisław Bartman – Prezes Zarządu Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale
 38. Janusz Fic – Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie
 39. Jerzy Mełech – Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD ‘Eurogalicja” w Sokołowie Małopolskim
 40. Daniel Baraniewicz – Prezes Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego Sołtysów
 41. Józef Biernacki- Prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Rat. Drog.w Jaśle
 42. Teresa Koś- Prezes Banku Spółdzielczego w Kołaczycach
 43. Lech Kotkowski – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
 44. Paweł Tomnak- Dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich w Poznaniu
 45. Mariusz Poznański- Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich w Poznaniu
 46. Józef Folcik- Dyrektor PGE Energia Odnawialna S.A Oddział Solina- Myczkowce
 47. Bogusław Kubit- Dyrektor PGE Region Energetyczny w  Krośnie
 48. Maria Lignar- Dyrektor Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle
 49. Elżbieta Motkowicz- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle
 50. Michał Burbelka- Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
 51. Piotr Wojnarowicz- Dyrektor- Zakładu MKS w Jaśle
 52. Wojdyła Stanisław-Dyrektor Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wróblowej
 53. Ewa Piekarska- Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach
 54. Andrzej Wędrychowicz-Komendant Powiatowy Policji w Jaśle
 55. Wiesław Latoszek- Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Jaśle
 56. Andrzej Nykiel- Wojskowy Komendant Uzupełnień w Jaśle
 57. Krzysztof Kowal-Zastępca Komendanta Komendy Uzupełnień w Jaśle
 58. Jacek Hap- Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restr.i Moderniz. Rol. w  Jaśle
 59. Nina Fuk- Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Jaśle
 60. Renata Zięba- Kierownik Posterunku Policji w Kołaczycach
 61. Stanisław Wojdyła – Dyrektor Zespołu Szkół w Wróblowej
 62. Tadeusz Maculak – Dyrektor Gimnazjum w Brzyskach
 63. Wiesław Marcisz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzyskach
 64. Jan Czech – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Błażkowej
 65. Danuta Gąsior – Dyrektor Gimnazjum w Błażkowej
 66. Jerzy Kotulak- Przedstawiciel Firmy „Ekomax” w Jaśle
 67. Tadeusz Nowak- Przedstawiciel Przedsiębiorstwa Handel-Usługi w Brzostku
 68. Tomasz Warężak – Przedstawiciel Biura Opracowań Inżynieryjnych w Zielonej Górze
 69. Zarząd i pracownicy Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa” Kruszgeo”w Rzeszowie
 70. Zarząd i pracownicy Przedsiębiorstwa Robót Drogowo- Mostowych w Jaśle
 71. Zarząd i pracownicy Zakładu Tworzyw Sztucznych „Gamrat”
 72. Zarząd i pracownicy Firmy „Argus” w Jaśle
 73. Zarząd i Pracownicy Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Jaśle
 74. Ryszard Król- Region Sieci Pocztowej w Rzeszowie
 75. Roman Maciejowski- Agent Ubezpieczeniowy Tow. Ubezpieczeń ”TUW” w Pilźnie
 76. Andrzej Smyka- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jaśle
 77. Lidia Wyderka- Biuro Nieruchomości w Jaśle
 78. Tadeusz Gorgosz- Cech Rzemiosł Różnych w Jaśle
 79. Jerzy Gronkiewicz – Lekarz Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
 80. Stanisław Zwoliński – Właściciel Zakładu Stolarskiego „Profil” w Lipnicy Dolnej
 81. Maria i Mirosław Prucnal-Sieć sklepów MPM-Jasło
 82. Grzegorz Schabiński – restauracja „ U Schabińskiej” Jasło