OGŁOSZENIE


Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Brzyskach informuje, że wzorem lat ubiegłych również w bieżącym roku organizuje uroczystość Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Zainteresowane pary, które zawierały związek małżeński w 1963 roku lub w latach wcześniejszych, a nie uczestniczyły w podobnej uroczystości zapraszamy do zgłaszania się do Urzędu Stanu Cywilnego w Brzyskach, pok. Nr 1 w terminie do 28.02.2014 roku.
W imieniu Jubilatów mogą występować także ich rodziny.