Wójt Gminy Brzyska informuje, że w prowadzonym rozpoznaniu cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Pzp oraz regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro pn. „Wymiana konstrukcji dachowej wraz z pokryciem na domu ludowym w Błażkowej”

do którego zostały zaproszone następujące firmy: F.H. ELA H.M.B. Jasielskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Sp. z o.o. 38-200 Jasło ul. Towarowa 27, MIRO-2 Firma Budowlana s.c Ziemba Artur i Wójtowicz Mirosław 38-300 Gorlice ul. 11 Listopada 21, Usługi Ogólno – Budowlane Ochałek Tadeusz 38-213 Bieździedza 233, Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. w Jaśle 38-200 Jasło ul. Bednarska oraz Stasiak Marian 38-212 Brzyska, Błażkowa.

Firmy złożyły następujące oferty cenowe:

1. Usługi Ogólno-Budowlane Tadeusz Ochałek 38-213 Kołaczyce , Bieździedza 233 - 29.520,00zł brutto

2. F.H.U. CHEMIX III Pancerowicz Tomasz 38-200 Jasło ul. Rejtana 6 - 39.036,26 zł brutto

3. AZ Budownictwo Artur Ziemba 38-300 Gorlice ul. 11 Listopada 21 - 48.277,50 zł brutto

 Do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 1 Usługi Ogólno-Budowlane Tadeusz Ochałek 38-213 Kołaczyce , Bieździedza 233 która zaoferowała najkorzystniejszą cenę za wykonanie zamówienia.