Urząd Gminy Brzyska informuje, że pierwszy pakiet  worków na odpady komunalne ( za 2 miesiące) wraz z nalepkami, z numerem gospodarstwa  będą wydawane u sołtysów wsi w poszczególnych terminach podanych niżej. Na każdym worku należy nakleić numer gospodarstwa ponieważ worki bez numeru gospodarstwa nie będą odbierane.

1. Błażkowa  od 10.02.2014r do 12.02.2014r od godz. 8.00 do 15.00 w Domu Ludowym w Błażkowej.

2. Brzyska od 10.02.2014 do 15.02.2014r. w godz od 8.00 - 16.00,  w Domu Ludowym  w pomieszczeniu sołtysa, po godz. 16.00 w domu sołtysa. Natomiast w dniu 11.02.2014 (wtorek) po godz. 13.00 w Domu Ludowym Brzyska w pomieszczeniu sołtysa.

3. Dąbrówka w dniu 10.02.2014r. w godz. od 13 do17.00 w Domu Ludowym w Dąbrówce.

4. Lipnica Dolna od 10.02.2014 do 15.02.2014r. w godz. od 15.00 do 17.30 w budynku  remizy OSP.  

5. Kłodawa  od 10.02.2014r. do 13.02.2014 od.16 do 18.00 w Domu Ludowym w Kłodawie.

6. Ujazd od  10.02.2014r. do 14.0.2014r. w Domu Ludowym w Ujeździe w godz. od 16 do 18.00 w miarę możliwości prosi się o zgłaszanie według następującego harmonogramu:

10.02.2014   poniedziałek- Machowa

11.02.2014   wtorek -Strebikowa

12.02.2014   środa -Ujazd od strony Wróblowej

13.02.2013   czwartek -Ujazd od strony Brzyska

14.02.2013   piątek- Ujazd Góry

7. Wróblowa od  5.02.2014  od godz. 8.00.