„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
Zatwierdzone urządzenia do instalacji:
Kolektor słoneczny płaski Hewalex KS2600 TP ACRZasobnik ciepłej wody użytkowej Winkelmann
dla instalacji: Typu A - PDT 250 PN, Typu B - PDT 300 PN, Typu C - PDT 500 PN