Wójt Gminy Brzyska zaprasza Wykonawców do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: "Kompleksowa obsługa bankowa Gminy Brzyska i jej jednostek organizacyjnych"