GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
SILNA MGŁA stopień 1
od 2017-10-20 20:00:00 do 2017-10-21 10:00:00
Prognozuje się wystąpienie na znacznym obszarze województwa mgły ograniczającej widzialność do 100 m.