Życzenia Bożonarodzeniowe dla Mieszkańców Gminy Brzyska na ręce Wójta Gminy Rafała Papciaka złożyli:

1. Alicja Zając - Senator RP
2. Elżbieta Łukacijewska - Poseł do PE
3. Joanna Frydrych - Poseł na Sejm RP
4. Anna Schmidt - Rodziewicz - Poseł na Sejm RP
5. Bogdan Rzońca - Poseł na Sejm RP
6. Andrzej Matusiewicz - Poseł na Sejm RP
7. Krystyna Wróblewska – Poseł na Sejm RP
8. Joanna Bril - Rada Sejmiku Województwa Podkarpackiego
9. Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego
10. Maria Kurowska - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
11. Jerzy Cypryś - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego
12. Bogdan Romaniuk - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarp.
13. Stanisław Kruczek - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
14. Lucjan Kuźniar - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
15. Iwan Łoziński - Przewodniczący Rady Miasta Rudki
16. Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki
17. Piotr Pilch – Wicewojewoda Podkarpacki
18. Adam Pawluś - Starosta Jasielski
19. Tadeusz Gorgosz - Wicestarosta Powiatu Jasielskiego
20. Robert Snoch - Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle
21. Andrzej Stachurski - Etatowy Członek Zarządu Rady Powiatu w Jaśle
22. Ewa Gołębiowska - Burmistrz Pilzna
23. Ryszard Pabian - Burmistrz Miasta Jasła
24. Małgorzata Salacha - Burmistrz Miasta Kołaczyce
25. Stanisław Pankiewicz -Wójt Gminy Jasło
26. Robert Mucha - Wójt Gminy Jodłowa
27. Zenon Szura - Wójt Gminy Skołyszyn
28. Jan Czubik - Wójt Gminy Tarnowiec
29. Zbigniew Staniszewski - Wójt Gminy Dębowiec
30. Mariusz Pykosz - Wójt Gminy Osiek Jasielski
31. Grzegorz Bara - Wójt Gminy Nowy Żmigród
32. Kazimierz Miśkowicz - Wójt Gminy Krempna
33. Marek Rączka - Wójt Gminy Żyraków
34. Wojciech Staniszewski - Burmistrz Brzostku
35. Płk dypl. Arkadiusz Mikołajczyk – Dowódca 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej
36. Janusz Fic - Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie
37. Adam Matuszewski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo - Mostowych w Jaśle
38. Ryszard Grzywacz - Prezes Spółdzielni Usług Wodno - Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej Handlu i Usług Rolwod - Skołyszyn
39. Andrzej Zyguła - Prezes Klubu Sportowego „Wisłoka” Błażkowa
40. Katarzyna Kaszowicz - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle
41. Małgorzata Piekarska - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle
42. Ewa Piekarska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach
43. Danuta Gąsior - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszolnego w Błażkowej
44. Urszula Chochół - Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych w Lipnicy Dolnej
45. Mieczysławan Kotlinowska - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Brzyskach
46. Wojciech Wdowik - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
47. Ryszard Wisz - Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno - Rolniczej w Rzeszowie
48. Teresa Pamuła - Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie
49. Dariusz Garbacik - Dyrektor PGE Dystrybucja S.A Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Krosno
50. Michał Burbelka - Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
51. Wiesław Marcisz - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzyskach
52. Tadeusz Maculak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Brzyskach
53. Wojciech Janiga - Dyrektor Zesołu Szkolno-Przedszkolnego w Wróblowej
54. Jacek Krzyżak - Komendant Powiatowy Policji w Jaśle
55. Marek Górniak - Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Jaśle
56. Andrzej Nykiel - Wojskowy Komendant Uzupełnień w Jaśle
57. Ewa Różycka - Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Jaśle
58. Nina Fuk - Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Jaśle
59. Grzegorz Gogola - Kierownik Biura Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Jaśle
60. Piotr Pacana - Kierownik Posterunku Policji w Kołaczycach
61. Andrzej Czernecki - Przewodniczący Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle
62. Andrzej Turski - Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „Staltur” w Stróżach
63. Roman Maciejowski - Agent Ubezpieczeniowy w Pilźnie
64. Mieczysław Tołpa - przedstawiciel Poczty Polskiej Rejon Sieci w Rzeszowie
65. Parafialny Zespół Caritas Dąbrówka - Gamrat
66. Artur Paczkowski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Kołaczyce
67. Robert Pieszczoch - Dyrektor Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Boguchwała
68. Jerzy Kotulak - właściciel firmy Produkcja Handel i Usługi EKOMAX w Jaśle
69. Wiesław Zabawa - Prezes Krajowej Izby Kominiarzy STOWARZYSZENIE Oddział Regionalny Małopolsko - Podkarpacki w Tarnowie
70. Paweł Tomczak - Dyrektor Biura Związeku Gmin Wiejskich RP
71. Adam Skiba - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rezszowie
72. Roman Jastrząb - Dyrektor Naczelny Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Jaśle
73. Maria Andrzejewska - Dyrektor Centrum UNEP/GRID Warszawa
74. Kadra Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Jaśle
75. Deloitte Doradztwo Podatkowe Tokarski i Wspólnicy sp. k.
76. Rektor Stanisław Polański - Rektor Podkarpackiej Szkoła Wyższej w Jaśle
77. Teresa Koś - Prezes Banku Spółdzielczego w Kołaczycach
78. Jerzy Graboś - Prezes Przedsiębiorstwa Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” w Rzeszowie
79. Dariusz Forystek - Kierownik Wydziału Zamiejscowego w Jaśle Akademii Humanistyczno - Ekonomicznego w Jaśle
80. Maria i Stanisław Wójcik - Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw„Vortumnus” Sp. z o.o. w Lisowie
81. CARITAS DIECEZJI RZESZOWSKIEJ
82. Dyrektor i Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle
83. Firma KOREK SOUND Technika Estradowa
84. Joanna Gałuszka – Firma Załadunek-Usługi-Handel
85. Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o.