Oferta realizacji zadania publicznego
 
Mała dotacja do 10 tyś złotych
Rodzaj zadania publicznego: Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Tytuł zadania publicznego: Spotkanie seniorów w okresie świąt Bożego Narodzenia oraz karnawału
Oferta: Liwoczanka Stowarzyszenie Kobiet Kobiet Gminy Brzyska