logo ceidg

Przedsiębiorco, czy twój wpis do CEIDG zawiera numer PESEL?

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 1893) w przypadku gdy wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) nie zawiera numeru PESEL przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie do 19 maja 2018r. Brak wpisu we wskazanym terminie skutkować będzie wykreśleniem przedsiębiorcy z CEIDG.


Nałożony na przedsiębiorców obowiązek uzupełnienia wpisów o numery PESEL ma na celu wyczyszczenie bazy CEIDG z tzw. „martwych wpisów”, czyli wpisów dotyczących działalności faktycznie nie prowadzonych, których zaprzestanie prowadzenia z różnych przyczyn nie zostało przez przedsiębiorców zgłoszone do organów ewidencyjnych. Przedsiębiorcy, którzy aktywnie prowadzą swoją działalność i dokonywali w okresie od dnia 1 lipca 2011r. (od dnia powstania CEIDG) jakichkolwiek zgłoszeń do CEIDG – zmiana wpisu, zawieszenie, bądź wznowienie działalności – nie muszą się niczym martwić, ich wpisy na pewno zawierają numery PESEL. Konieczność uzupełnienia wpisu będzie dotyczyła przedsiębiorców, którzy od bardzo dawna, nawet od kilkunastu lat, nie odwiedzali urzędów, a jednak prowadzą działalność gospodarczą.


A zatem, Przedsiębiorco, jeśli do tej pory z urzędem było Ci nie po drodze, a jednak prowadzisz
i chcesz nadal prowadzić swoją działalność, uzupełnij swój wpis o numer PESEL.


Zapraszamy do Urzędu Gminy Brzyska pok. Nr 1, tel. 13-446-01-08.

WSZELKIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z WPISEM DO CEIDG SĄ BEZPŁATNE !!!