Konkurs ofert na realizację zadania publicznego.


Wójt Gminy Brzyska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego. Treść w załączniku.