Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzyskach.