Osoby, które otrzymały decyzję o przyznaniu stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Brzyska  ( pokój nr 5) w godz. pracy urzędu w sprawie wyrażenia zgody na zmianę decyzji i uaktualnienie wysokości dochodów uprawniających do otrzymania pomocy materialnej w formie stypendiów szkolnych na II półrocze  roku szkolnego 2017/2018 w terminie do dnia 30 marca 2018r.