Zawiadamiam mieszkańców wsi Ujazd, że podatek rolny i od nieruchomości, opłata za wywóz śmieci oraz Spółka Wodna pobierane będą w Domu Ludowym w Ujeździe od godz. 8:00 do godz. 17:00 z przerwą od godz. 12:00 do godz. 13:30 w dniach 13.03.2018r. (środa) przysiółki: Machowa, Strebikowa i Jedlinki oraz 15.03.2018r. (czwartek) Ujazd - wieś.

Chętni do zapłaty Spółki Wodnej proszeni są o zabranie nakazów płatniczych.