Życzenia Wielkanocne dla Mieszkańców Gminy Brzyska na ręce
Wójta Gminy Rafała Papciaka złożyli :

 

 1. Alicja Zając - Senator RP
 2. Elżbieta Łukacijewska - Poseł do PE
 3. Joanna Frydrych - Poseł na Sejm RP
 4. Bogdan Rzońca - Poseł na Sejm RP
 5. Piotr Babinetz - Poseł na Sejm RP
 6. Stanisław Piotrowicz - Poseł na Sejm RP
 7. Krystyna Wróblewska - Poseł na Sejm RP
 8. Joanna Bril - Rada Sejmiku Województwa Podkarpackiego
 9. Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego
 10. Maria Kurowska - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
 11. Jerzy Cypryś - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego
 12. Bogdan Romaniuk - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarp.
 13. Stanisław Kruczek - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
 14. Iwan Łoziński - Przewodniczący Rady Miasta Rudki
 15. Piotr Pilch - Wicewojewoda Podkarpacki
 16. Adam Pawluś - Starosta Jasielski
 17. Tadeusz Gorgosz - Wicestarosta Powiatu Jasielskiego
 18. Robert Snoch - Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle
 19. Andrzej Stachurski - Etatowy Członek Zarządu Rady Powiatu w Jaśle
 20. Ewa Gołębiowska - Burmistrz Pilzna
 21. Ryszard Pabian - Burmistrz Miasta Jasła
 22. Małgorzata Salacha - Burmistrz Miasta Kołaczyce
 23. Stanisław Pankiewicz -Wójt Gminy Jasło
 24. Robert Mucha - Wójt Gminy Jodłowa
 25. Zenon Szura - Wójt Gminy Skołyszyn
 26. Jan Czubik - Wójt Gminy Tarnowiec
 27. Zbigniew Staniszewski - Wójt Gminy Dębowiec
 28. Mariusz Pykosz - Wójt Gminy Osiek Jasielski
 29. Grzegorz Bara - Wójt Gminy Nowy Żmigród
 30. Marek Rączka - Wójt Gminy Żyraków
 31. Arkadiusz Mikołajczyk - Dowódca 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej
 32. Janusz Fic - Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie
 33. Ryszard Grzywacz - Prezes Spółdzielni Usług Wodno - Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej Handlu i Usług Rolwod - Skołyszyn
 34. Andrzej Zyguła - Prezes Klubu Sportowego „Wisłoka” Błażkowa
 35. Katarzyna Kaszowicz - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle
 36. Dorota Woźnica- Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle
 37. Ewa Piekarska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach
 38. Danuta Gąsior - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszolnego w Błażkowej
 39. Urszula Chochół - Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych w Lipnicy Dolnej
 40. Mieczysława Kotlinowska - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Brzyskach
 41. Izabela Pyra - Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
 42. Wojciech Wdowik - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
 43. Ryszard Wisz - Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno - Rolniczej w Rzeszowie
 44. Dariusz Lewandowski - Socha - Dyrektor Miejskiego Gminnego Domu Kultury w Głogowie Małopolskim
 45. Teresa Pamuła - Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie
 46. Dariusz Garbacik - Dyrektor PGE Dystrybucja A Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Krosno
 47. Michał Burbelka - Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
 48. Wiesław Marcisz - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzyskach
 49. Tadeusz Maculak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Brzyskach
 50. Wojciech Janiga - Dyrektor Zesołu Szkolno-Przedszkolnego w Wróblowej
 51. Jacek Krzyżak - Komendant Powiatowy Policji w Jaśle
 52. Marek Górniak - Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Jaśle
 53. Andrzej Nykiel - Wojskowy Komendant Uzupełnień w Jaśle
 54. Ewa Różycka - Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Jaśle
 55. Nina Fuk - Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Jaśle
 56. Grzegorz Gogola - Kierownik Biura Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Jaśle
 57. Piotr Pacana - Kierownik Posterunku Policji w Kołaczycach
 58. Andrzej Czernecki - Przewodniczący Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle
 59. Andrzej Turski - Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „Staltur” w Stróżach
 60. Roman Maciejowski - Agent Ubezpieczeniowy w Pilźnie
 61. Mieczysław Tołpa - przedstawiciel Poczty Polskiej Rejon Sieci w Rzeszowie
 62. Artur Paczkowski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Kołaczyce
 63. Dariusz Forystek - Kierownik Wydziału Zamiejscowego w Jaśle Akademii Humanistyczno - Ekonomicznego w Jaśle
 64. Caritas Diecezji Rzeszowskiej
 65. Firma KOREK SOUND Technika Estradowa w Jaśle
 66. Firma KADIMEX- Mirosław Łakomy
 67. Joanna Gałuszka - Firma Załadunek-Usługi-Handel w Jaworzu Dolnym
 68. Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych
 69. Firma MOJE BAMBINO