Sołtys wsi Ujazd, zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, z udziałem Wójta i przewodniczącego Rady Gminy Brzyska, które odbędzie się w dniu 27, 04, 2018r.(tj. piątek) o godzinie 1900 w Domu Ludowym w Ujeździe. Tematem zebrania będzie sprawozdanie z działalności sołtysa Rady Sołeckiej  oraz sprawy gospodarcze wsi.