KOMUNIKAT W SPRAWIE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH SPRZEDAŻY ALKOHOLU

 

Urząd Gminy Brzyska informuje o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących projektów uchwał Rady Gminy Brzyska w sprawie sprzedaży alkoholu. 

W dniu 10 stycznia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 310). Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi weszła w życie z dniem 9 marca 2018 r. Powyższe wiąże się z koniecznością podjęcia przez Radę Gminy Brzyska, w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy, nowych uchwał określających maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Na podstawie znowelizowanych przepisów, Rada Gminy Brzyska będzie mogła podjąć również uchwałę w sprawie ograniczeniaw godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Opinie i wnioski dotyczące sprzedaży alkoholu można składać w siedzibie Urzędu Gminy Brzyska, Brzyska 1, 38-212 Brzyska pok. 1 lub w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 15 maja 2018r.