Uchwała nr LII/869/18 "antysmogowa" - Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018r.