Dotyczy : Projektu ,, Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki’’ Wystąpienie do mieszkańców.