Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 2018 roku działa strona internetowa GOPS-u w Brzyskach, którą można znaleźć pod adresem internetowym www.gopsbrzyska.pl
Serdecznie zapraszamy do korzystania.