Sołtys wsi Ujazd, zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, z udziałem Wójta i przewodniczącego Rady Gminy Brzyska, które odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2018r.(tj. piątek) o godzinie 1900 w Domu Ludowym w Ujeździe. Temat zebrania to: podjęcie uchwały na przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na zadania we wsi Ujazd, oraz sprawy gospodarcze wsi.