P I L N E !!!

 

Urząd Gminy Brzyska informuje, że w dniu 8 sierpnia 2018r. (środa) w miejscowościach: Dąbrówka, Lipnica Dolna, Brzyska nie będą odbierane niesegregowane odpady komunalne „zmieszane” (czarne worki), których zbiórka została odwołana z powodu awarii instalacji przyjmującej  te odpady w Paszczynie oraz remontu Regionalnej Instalacji w Krośnie.