P I L N E !!!

       Urząd Gminy Brzyska informuje, że odwołana zbiórka niesegregowanych odpadów komunalnych „zmieszanych” (czarne worki), z dnia  8 sierpnia 2018r. (środa) z terenu miejscowości: Dąbrówka, Lipnica Dolna, Brzyska zostanie przeprowadzona dnia 11.08.2018r.  (sobota).