Ogłoszenie o  przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż używanej ruchomości: FS Lublin