ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie uchwały Rady Gminy Brzyska Nr VI/32 z dnia 8 marca 2019r,

Zawiadamia się mieszkańców Sołectwa Lipnica Dolna,że w dniu 17 marca 2019              o godzinie 1600 na Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Społecznych w Lipnicy Dolnej odbędą się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Lipnica Dolna