Życzenia Wielkanocne dla Mieszkańców Gminy Brzyska na ręce Wójta Gminy Rafała Papciaka złożyli :

Pani Alicja Zając – Senator RP

Pan Bogdan Rzońca – Poseł do Parlamentu Europejskiego

Pani Elżbieta Łukacijewska - Poseł do Parlamentu Europejskiego

Pani Maria Kurowska - Poseł na Sejm RP

Pani Joanna Frydrych – Poseł na Sejm RP

Pan Marek Kuchciński – Poseł na Sejm RP

Pan Marek Chrzan – Poseł na Sejm RP

Pani Ewa Leniart –  Wojewoda Podkarpacki

Pani Joanna Bril- Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Pan Jerzy Cypryś – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Pan Adam Pawluś  –  Starosta Jasielski

Pan Ryszard Pabian – Burmistrz Miasta Jasła

Pan Stanisław Żygłowicz – Burmistrz Kołaczyc

Pan Andrzej Stachurski – Wójt Gminy Osiek Jasielski

Pan Bogusław Kręcisz – Wójt Gminy Skołyszyn

Pan Jan Czubik – Wójt Gminy Tarnowiec

Pan Marek Rączka – Wójt Gminy Żyraków

Pan Tomasz Kaszycki – Prezes Stowarzyszenia „Szkoła Przyszłości „

Pan Krzysztof Wolicki – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego

Pan Tadeusz Maculak  – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli

Pani Urszula Chochół – Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych

Pan Wiesław Marcisz –  Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Brzyskach

Pan Michał Burbelka – Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Pani Katarzyna Kaszowicz –  Dyrektor PZD w Jaśle

Pani Dorota Woźnica – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle

Pani Teresa Pamuła – Dyrektor POR ARiMR

Pan Mieczysław Tołpa – Dyrektor Poczty Polskiej Regionu Sieci w Rzeszowie

Pan Andrzej Dziugan- Wicedyrektor PCEN w Rzeszowie

Pan Robert Wróbel – Komendant Powiatowy Policji w Jaśle

Pan Piotr Śmietana – Komendant Powiatowy PSP w Jaśle

Pani Ewa Różycka – Kierownik BP ARIMR w Jaśle

Pani Justyna Berowska – Kierownik PZDR w Jaśle

Pani Małgorzata Nieroda – Kierownik Fundacji Rozwoju i Demokracji Lokalnej

Pan Krzysztof Iwaniuk- Przewodniczący Zarządu ZGW RP

Pan Andrzej Turski – Przedsiębiorstwo P.H.U. STALTUR

Pan Adam Smyka – Powiatowy Lekarz Weterynarii

Pan Grzegorz Przebinda –  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Pan Artur Paczkowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Kołaczyce

Zarząd Koła Łowieckiego „Sokół”

Centrum Usług Wspólnych w Brzyskach

Zarząd i Pracownicy Podkarpackiej Izby Rolniczej

Muzeum Regionalne w Jaśle

Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Drogowo - Mostowych w Jaśle

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa