Mapa z przebiegiem trasy koncepcji kanalizacji w miejscowości Dąbrówka, Lipnica Dolna wraz z przyłaczem do kanalizacji miejskiej miasta Jasła.