zus                                                               Szanowni Państwo,

ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te weszły w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS. Wsparcie jakie można otrzymać w ZUS to:

- zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.,

- świadczenia postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło),

- świadczenia postojowe dla samozatrudnionych,

- ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek.

Przekazujemy Państwu najnowszy Newsletter ZUS dla Biznesu poświęcony tej tematyce.

Załączniki:
Pobierz plik (ZUS dla Biznesu.pdf)ZUS dla Biznesu.pdf[ ]

Życzenia Wielkanocne dla Mieszkańców Gminy Brzyska na ręce Wójta Gminy Rafała Papciaka złożyli :

Pani Alicja Zając – Senator RP

Pan Bogdan Rzońca – Poseł do Parlamentu Europejskiego

Pani Elżbieta Łukacijewska - Poseł do Parlamentu Europejskiego

Pani Maria Kurowska - Poseł na Sejm RP

Pani Joanna Frydrych – Poseł na Sejm RP

Pan Marek Kuchciński – Poseł na Sejm RP

Pan Marek Chrzan – Poseł na Sejm RP

Pani Ewa Leniart –  Wojewoda Podkarpacki

Pani Joanna Bril- Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Pan Jerzy Cypryś – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Pan Adam Pawluś  –  Starosta Jasielski

Pan Ryszard Pabian – Burmistrz Miasta Jasła

Pan Stanisław Żygłowicz – Burmistrz Kołaczyc

Pan Andrzej Stachurski – Wójt Gminy Osiek Jasielski

Pan Bogusław Kręcisz – Wójt Gminy Skołyszyn

Pan Jan Czubik – Wójt Gminy Tarnowiec

Pan Marek Rączka – Wójt Gminy Żyraków

Pan Tomasz Kaszycki – Prezes Stowarzyszenia „Szkoła Przyszłości „

Pan Krzysztof Wolicki – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego

Pan Tadeusz Maculak  – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli

Pani Urszula Chochół – Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych

Pan Wiesław Marcisz –  Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Brzyskach

Pan Michał Burbelka – Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Pani Katarzyna Kaszowicz –  Dyrektor PZD w Jaśle

Pani Dorota Woźnica – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle

Pani Teresa Pamuła – Dyrektor POR ARiMR

Pan Mieczysław Tołpa – Dyrektor Poczty Polskiej Regionu Sieci w Rzeszowie

Pan Andrzej Dziugan- Wicedyrektor PCEN w Rzeszowie

Pan Robert Wróbel – Komendant Powiatowy Policji w Jaśle

Pan Piotr Śmietana – Komendant Powiatowy PSP w Jaśle

Pani Ewa Różycka – Kierownik BP ARIMR w Jaśle

Pani Justyna Berowska – Kierownik PZDR w Jaśle

Pani Małgorzata Nieroda – Kierownik Fundacji Rozwoju i Demokracji Lokalnej

Pan Krzysztof Iwaniuk- Przewodniczący Zarządu ZGW RP

Pan Andrzej Turski – Przedsiębiorstwo P.H.U. STALTUR

Pan Adam Smyka – Powiatowy Lekarz Weterynarii

Pan Grzegorz Przebinda –  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Pan Artur Paczkowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Kołaczyce

Zarząd Koła Łowieckiego „Sokół”

Centrum Usług Wspólnych w Brzyskach

Zarząd i Pracownicy Podkarpackiej Izby Rolniczej

Muzeum Regionalne w Jaśle

Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Drogowo - Mostowych w Jaśle

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach.

Wsparcie jakie można otrzymać w ZUS to:

- zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.,

- świadczenia postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło),

- świadczenia postojowe dla samozatrudnionych,

- ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek.

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (ZUS dla Biznesu (1).pdf)ZUS dla Biznesu (1).pdf[ ]

Informacja 

       W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków przez WFOŚiGW w Rzeszowie w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest do realizacji w 2020r.” zwracamy się do mieszkańców Gminy Brzyska o zgłaszanie informacji dotyczącej posiadania wyrobów azbestowych, złożonych na terenie posesji (po dokonanej wymianie pokrycia dachowego).We wniosku należy podać orientacyjną ilość azbestu w m 2 lub kg.

Wnioski do pobrania na stronie internetowej na www.brzyska.pl w zakładce aktualności.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Brzyska w biurze podawczym (na parterze) w godzinach pracy urzędu lub drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje należy składać do 20.04.2020r.

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek.pdf)Wniosek.pdf[ ]

Informacja o oświadczeniach i wnioskach o płatności bezpośrednie.

Załączniki:
Pobierz plik (Nabor wnioskow.pdf)Nabor wnioskow.pdf[ ]