ZUS stworzył wzór Oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 (koronawirusa) żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły. Wypełnienie tego dokumentu jest niezbędne w celu otrzymania zasiłku opiekuńczego za czas opieki nad dzieckiem.

Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, przedszkola, szkoły z powodu COVID-19 (koronawirusa)

 

PODR

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Boguchwale

 

 

 

 

 

 

 

GMINNY PUNKT DORADZTWA W BRZYSKACH

 

Trwa nabór zarówno na podstawowy jak i uzupełniający kurs chemizacyjny (szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy). Każdy rolnik, który stosuje i wykonuje zabiegi agrotechniczne przy użyciu środków ochrony roślin jest zobowiązany do posiadania aktualnego zaświadczenia. Zaświadczenia zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi są ważne przez okres 5 lat.
Zapisy oraz wszelkie informacje można uzyskać u doradcy rolnego w Gminnym Punkcie Doradztwa w Brzaskach budynek GOPS we wtorki i czwartki w godzinach 7:30 – 11:30 oraz pod numerami telefonów 723 977 499 oraz 723 977 308. Termin szkolenia zostanie podany w najbliższym czasie.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

6 marca 2020r o GODZ.1400

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w BRZYSKACH

odbędzie się

NADZWYCZAJNA SESJA

 RADY GMINY BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

 

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Stanowisko Rady Gminy Brzyska z dnia 6 marca 2020r w sprawie przygotowania i realizacji inwestycji p.n. „Port Solidarność-Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczpospolitej Polskiej”.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020r.

5. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                            Stanisław Madejczyk

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwoju sportu w Gminie Brzyska w 2020r.

Załączniki:
Pobierz plik (Konkurs 2020.pdf)Konkurs 2020.pdf[ ]