O B W I E S Z C Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

24 luty 2020r o GODZ.1200

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w BRZYSKACH

odbędzie się

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu w partnerstwie pn.”Nowe szanse, lepsza przyszłość w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

5.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie gminy Brzyska.

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brzyska w 2020r

7.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet radnych.

8.Podjęcie uchwał: w sprawie uzupełnienia składu Komisji Socjalnej, Komisji Rozwoju i Promocji Gminy, Komisji Finansowo-Budżetowej.

9.Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego.

10.Wolne wnioski i dyskusje.

11.Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                             Stanisław Madejczyk

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie 21 - dniowych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS. Więcej informacji w załącznikach.
 

          Szanowni Państwo zwracam się z prośbą o poświęcenie kilku minut na wypełnienie kwestionariusza ankiety. Wyniki badań posłużą do pracy magisterskiej, a Państwa opinia może okazać się niezwykle wartościowa i oddać rzeczywisty obraz zagadnień zamieszczonych w poniższej ankiecie.


Zapewniam ,że badania prowadzone są anonimowo z zachowaniem dobrowolności i będą wykorzystane tylko na potrzeby pracy.


Bardzo proszę o udzielenie szczerych odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety.

Ankieta

Maksymilian Brzeżowski

PODR

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
zaprasza na szkolenie

 

Temat:

Ogólne zasady integrowanej ochrony roślin

Błażkowa

28.02.2020 r.

Budynek Domu Ludowego godzina 10:00

ZAPRASZAMY

 

PODR

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
zaprasza na szkolenie

 

Temat:

Płatności bezpośrednie - zasady, kryteria przyznawania, zobowiązania wynikające
z tytułu otrzymywanej pomocy w tym zasady wypełniania wniosku o płatności
w formie elektronicznej e-wniosek

Brzyska

24.02.2020 r.

Budynek Urzędu Gminy sala konferencyjna godzina 10:00

ZAPRASZAMY

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Silny wiatr: stopień 2
Od: 2020-02-11 09:35
Do: 2020-02-11 18:00
Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 85 km/h z zachodu. Przjeściowo do godziny 13 mogą wystąpić krótkotrwałe porywy do 100km/h związane z frontem atmosferycznym.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Załączniki:
Pobierz plik (Wzór wniosku akcyza.pdf)Wzór wniosku akcyza.pdf[ ]

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Intensywne opady śniegu: stopień 1
Od: 2020-02-06 15:00
Do: 2020-02-07 07:00
Prognozuje się opady śniegu, które na obszarach położonych powyżej 500 m n.p.m. spowodują przyrost pokrywy śnieżnej o 12 cm do 17 cm. Najintensywniejsze opady wystąpią w nocy.

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
OPADY ŚNIEGU/OPADY DESZCZU/ZAMIECIE ŚNIEŻNE: stopień 1
Od: 2020-02-04 20:00
Do: 2020-02-05 10:00
Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia - miejscami od 20 mm do 35 mm.
Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, miejscami powodujących przyrost pokrywy śnieżnej za okres ważności Ostrzeżenia od 10 cm do 20 cm.
Przewiduje się zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane przez północno-zachodni i północny wiatr o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 65 km/h oraz