GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Oblodzenie: stopień 1
Od: 2018-12-10 18:00:00
Do: 2018-12-11 09:00:00

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -5°C do -1°C, temperatura minimalna gruntu od -7°C do -4°C.

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Oblodzenie: stopień 1
Od: 2018-12-07 03:00:00
Do: 2018-12-07 12:00:00

Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu ze śniegiem oraz deszczu powodujących gołoledź.

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Oblodzenie: stopień 1
Od: 2018-12-04 22:00:00
Do: 2018-12-05 08:00:00

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna około -3°C, temperatura minimalna gruntu około -4°C.

Urząd Gminy Brzyska informuje, że w miejscowości Brzyska - (Zabrzyszcze) w dniu 26.11.2018r. znaleziono 4 pieski. Właściciel piesków, bądź osoby które rozpoznały psy na zdjęciach i posiadają informacje dotyczące ich właściciela, lub byłyby zainteresowane adopcją piesków proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Brzyska, Referat Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 6 nr tel. 134262945

 

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Intensywne opady śniegu: stopień 1
Od: 2018-11-26 10:00:00
Do: 2018-11-27 10:00:00

Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej miejscami od 15 cm do 20 cm.

 

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Oblodzenie: stopień 1
Od: 2018-11-26 14:00:00
Do: 2018-11-27 00:00:00

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -4°C, temperatura minimalna gruntu około -3°C. Po okresie ważności ostrzeżenia temperatura będzie ujemna.

O B W I E S Z C Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

30 listopada 2018r O GODZ.1200

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W BRZYSKACH

odbędzie się

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

 

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018r
  4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek, zwolnień, poboru podatku od nieruchomości.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2019r Gminy Brzyska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  7. Wolne wnioski i dyskusje
  8. Zakończenie obrad.

               

                                                                

  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                   Stanisław Madejczyk

Ogłoszenie o  przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż używanej ruchomości: koparko - ładowarki

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Opady marznące stopień: 1
Od: 2018-11-20 20:00:00
Do: 2018-11-21 09:00:00

Prognozuje się wystąpienie miejscami słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź.