Informujemy, że w dniu 1 sierpnia br. o godzinie 17:00 zostaną uruchomione syreny alarmowe w celu oddania hołdu uczestnikom oraz ofiarą cywilnym Powstania Warszawskiego w związku z przypadającą w tym dniu           76 rocznicą godziny "W".

Syreny będą uruchomione na czas 1 minuty i emitować dźwięk ciągły.

 

 O B W I E S Z C Z E N I E

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

27 lipca 2020r o GODZ.1300

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w BRZYSKACH

odbędzie

 SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

 

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020r

4.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Brzyskach za 2019r

5.Zatwierdzenie raportu z sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ w Brzyskach za 2019r

6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach za 2019r oraz przedstawienie sprawozdania z działalności GCKiCZ za 2019r

7.Podjecie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Brzyskach na mienie komunalne w drodze darowizny przeznaczonej pod budowę drogi.

8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

9.Wolne wnioski i dyskusje

10.Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                            Stanisław Madejczyk

GMINA BRZYSKA

DUDA Andrzej Sebastian            3 168     88,00%

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz    432      12,00%

Razem  3 600

Frekwencja 69,50%

Liczba kart ważnych 3 626

Liczba uprawnionych 5 217        

Komisja nr 1 Szkoła Podstawowa-świetlica, Błażkowa

Frekwencja 73,29%

DUDA Andrzej Sebastian           408         88,89%

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 51           11,11%

Komisja nr 2 Szkoła Podstawowa-sala lekcyjna, Błażkowa

Frekwencja 66,72%

DUDA Andrzej Sebastian            372         88,57%

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 48           11,43%

Komisja nr 3 Szkoła Podstawowa-sala lekcyjna, Brzyska

Frekwencja 71,82%

DUDA Andrzej Sebastian            650         95,03%

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 34           4,97%

Komisja nr 4 Szkoła Podstawowa-świetlica, Brzyska

Frekwencja 63,77%

DUDA Andrzej Sebastian            577         84,23%

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 108         15,77%

Komisja nr 5 Dom Ludowy, Ujazd

Frekwencja 72,55%

DUDA Andrzej Sebastian            248         84,93%

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 44           15,07%

Komisja nr 6 Dom Ludowy, Wróblowa

Frekwencja 71,71%

DUDA Andrzej Sebastian            324         89,26%

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 39           10,74%

Komisja nr 7 Dom Ludowy, Dąbrówka

Frekwencja 70,53%

DUDA Andrzej Sebastian            589         84,51%

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 108         15,49%

Ostrzeżenia meteorologiczne

Zjawisko: Silny deszcz z burzami

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. od godz. 14:00 dnia 11.07.2020 do godz. 14:00 dnia 12.07.2020

Obszar: podkarpackie (wszystkie powiaty)

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym,

prognozowana wysokość opadów miejscami 30 mm, lokalnie możliwy grad. Od godzin

wieczornych burze przechodzić będą w opady jednostajne okresami o natężeniu umiarkowanym

i silnym. Łączna wysokość opadów - miejscami od 50 mm do 70 mm, lokalnie do 80 mm.

W trakcie burz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Ostrzeżenie hydrologiczne 2 stopnia

Data i godzina wydania: 11.07.2020 - godz. 07:56

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 14:00 dnia 11.07.2020 do godz. 21:00 dnia 12.07.2020

Obszar: zlewnie: Wisłoki, Sanu, Wisłoka, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły oraz zlewnia Dniestru w granicach państwa (podkarpackie)

Przebieg: Prognozowane intensywne opady deszczu, początkowo także burzowe, spowodują wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich. Spodziewane są przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów mogą zostać przekroczone stany alarmowe.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie

Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Urząd Gminy Brzyska informuje, że w miejscowości Błażkowa (Sorys) w dniu 09.07.2020r. znaleziono szczeniaki (3 pieski). Właściciela psów, bądź osoby które rozpoznały pieski na zdjęciu i posiadają informacje dotyczące jego właściciela lub byłyby zainteresowane adopcją piesków proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Brzyska - Referat Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 6 nr tel. 134262945. (SZCZENIAKI ZNALAZŁY JUŻ NOWEGO WŁAŚCICIELA)

 

1a.jpg

ALERT RCB: ULEWNY DESZCZ I BURZE
Uwaga! Dziś (06.07), w nocy i jutro rano prognozowany ulewny deszcz i burze. Możliwe wezbrania rzek. Przygotuj się na podtopienia. Stosuj się do poleceń służb.