GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Burze stopień 1
od 2018-05-25 14:20:00 do 2018-05-25 20:00:00
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 60 km/h.

Sołtys  wsi Ujazd zawiadamia mieszkańców że w dniu 28, maj, 2018r.  tj. poniedziałek w Domu Ludowym w Ujeździe od godz. 1700  do godz. 2000  wydawane będą worki na śmieci.

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Burze z gradem stopień 1
od 2018-05-23 13:00:00 do 2018-05-23 22:00:00
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 20 mm, lokalnie do 25 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

23 maja 2018r O GODZ.1200

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W BRZYSKACH

odbędzie się

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

 

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018r
 5. Podjęcie uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Brzyska.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017r oraz przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn” Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych na terenie Gminy Brzyska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej działki położonej w Wróblowej, stanowiącą własność gminy Brzyska.
 9. Interpelacje i zapytania radnych
 10. Wolne wnioski i dyskusje
 11. Zakończenie obrad.

               

                                                                

  Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                     Stanisław Madejczyk

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Intensywne opady deszczu stopień 2

Burze z gradem stopień 1
od 2018-05-16 08:00:00 do 2018-05-17 20:00:00
Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu okresami umiarkowanym i silnym. Prognozowana suma opadów za okres obowiązywania ostrzeżenia od 55 mm do 70 mm, lokalnie do 100 mm.
Prognozowane jest także wystąpienie w ciągu dnia 16.05 burz z porywami wiatru do 75 km/h, lokalnie z gradem.

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Burze z gradem stopień 1
od 2018-05-02 16:00:00 do 2018-05-03 00:00:00
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 21 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.