Skład nowej Rady Gminy Brzyska:

ŻYGUŁA Leszek
SAMBORSKI Zbigniew Tadeusz
MAGUDA Aleksander Piotr
KŁUSEK Stanisław
MSZYCA Jan
PAPCIAK Ryszard
MADEJCZYK Sławomir Edward
NOCEK Józef
BACHÓRZ Tomasz Sylwester
MADEJ Mieczysław
GOŁĄB Paweł
PAPCIAK Stanisław Paweł
MADEJCZYK Stanisław Józef
GRZYB Małgorzata
PŁOCIC Wacław

Naszą Gminę w Radzie Powiatu będzie reprezentował Biernacki Marek

13 listopada w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzyskach miało miejsce uroczyste zakończenie kursu w ramach projektu  „Czas na aktywność w Gminie Brzyska” według  Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddzialanie 7.1.1. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W wyborach samorządowych, które odbędą się w niedzielę 16-11-2014r., lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7.00 do godz. 21.00.

Prawo głosowania przysługuje obywatelom polskim, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 18 lat. Możemy głosować wyłącznie w miejscu stałego zamieszkania, tylko na kandydatów z naszej gminy, powiatu, miasta, czy województwa.

Do lokalu wyborczego trzeba wziąć dokument tożsamości. "Może to być dowód osobisty, paszport, legitymacja ze zdjęciem i adresem zamieszkania.

W wyborach samorządowych, które odbędą się w niedzielę, lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7.00 do godz. 21.00.

Prawo głosowania przysługuje obywatelom polskim, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 18 lat. Możemy głosować wyłącznie w miejscu stałego zamieszkania, tylko na kandydatów z naszej gminy, powiatu, miasta, czy województwa.

Do lokalu wyborczego trzeba wziąć dokument tożsamości. "Może to być dowód osobisty, paszport, legitymacja ze zdjęciem i adresem zamieszkania.

Będzie można oddać cztery głosy na czterech kartach, które otrzymamy od Komisji Wyborczej w punkcie wyborczym.

Aby ułatwić głosowanie, karty zostały oznaczone różnymi kolorami.

Karta różowa -  wybory wójta,

Karta biała - wybory do rady gminy,

Karta żółta – wybory do rady powiatu,

Karta niebieska – wybory  do rady sejmiku wojewódzkiego.

W wyborach wójta (karta różowa) oraz radnych gminy (karta biała) - głosować można tylko na jednego kandydata lub kandydatkę, stawiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska.

Głos jest nieważny, gdy zagłosujemy na więcej niż jedną osobę lub wrzucimy do urny pustą kartę.

W wyborach do rady powiatu (karta żółta) oraz rady sejmiku wojewódzkiego (karta niebieska) – oddamy ważny głos wtedy, gdy: postawiamy znak „X” tylko na jednej liście, w kratce z lewej strony nazwiska jednego z kandydatów.

Jeśli postawimy znak „x” przy więcej niż jednym kandydacie na więcej niż jednej liście lub wrzucimy do urny pustą kartę, głos jest nieważny.

Jeden znak X - dwie przecinające się linie - postawiony w kratce przy nazwisku jednego kandydata to pewność, że głos oddany w wyborach samorządowych będzie ważny

 

Każdy symbol inny niż "dwie przecinające się linie, których punkt przecięcia znajduje się w obrębie kratki" przy nazwisku kandydata spowoduje, że głos będzie nieważny.

 

Głos będzie nieważny także wtedy, gdy wyborca w żadnej z kratek nie postawi znaku "X" lub zagłosuje na więcej niż jedną osobę

Jeśli się pomylimy nie dostaniemy nowej karty do głosowania.

Po wypełnieniu kart wyborca musi je wrzucić do urny wyborczej. "Nie wolno wynosić kart do głosowania poza lokal wyborczy. Tym bardziej odstępować komukolwiek takiej karty. Jest to zagrożone przepisami kodeksu karnego, karą pozbawienia wolności" Do urny musi być wrzucona kompletna karta głosowania. Karta, której część został oderwana i niewrzucona lub wrzucona osobno, będzie uznana za nieważną.

Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2015 rok Gminy Brzyska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Informacja

Informuję, iż od dnia 17.11.2014r. (tj. poniedziałek) w kasie Urzędu Gminy Brzyska nastąpi wypłata stypendiów szkolnych. Stypendia zostaną wypłacane osobom, które do dnia 14.11.2014 do godz. 12.00 przedłożą rachunki do wysokości kwoty wskazanej w decyzji.

Terenowy Sztab Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2014” Nr 76 działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzyskach zwraca się z prośbą o wsparcie organizowanej akcji, która polega na zbiórce darów rzeczowych w postaci zabawek, artykułów szkolnych i papierniczych, środków czystości i higieny osobistej, słodyczy oraz produktów spożywczych nadających się do długotrwałego przechowywania, które zostaną przekazane dzieciom z rodzin wielodzietnych, niepełnych, rozbitych oraz będących w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałym na terenie gminy Brzyska.

W dniu 09-11-2014 roku odbyła się uroczystość poświęcenia i oddania do użytku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Lipnicy Dolnej.

 

Wszystkich chętnych, którzy chcieliby się zapoznać z tradycyjnymi technikami dekoracji stołu bożonarodzeniowego oraz potraw świątecznych, zapraszamy na warsztaty bożonarodzeniowe organizowane przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „LIWOCZ” (LGD).
Planujemy udział 15 osób pełnoletnich w każdej z gmin wchodzących w skład LGD tj.: Brzostek, Brzyska, Jodłowa, Pilzno, Skołyszyn łącznie 75 osób. Warsztaty odbywać się będą przez 2 dni i trwać po 5 godzin dziennie. Zapewniamy poczęstunek. Na zakończenie każdy uczestnik otrzyma certyfikat.

PCZK Jasło. IMGW ostrzega
Silny wiatr Stopień  1
od 3-11 23:00:00 do 5-11-2014 23:00:00
wiatr o prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, z kierunków południowych.