Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy zaprasza na imprezę plenerową "Bez epoki kamienia nie byłoby naszego istnienia", która odbędzie się w dniach 20–21 września 2014 (sobota–niedziela) w godz. 9:00–17:00. Wstęp bezpłatny.


W programie:
● pokazy rekonstrukcji narzędzi z epoki kamienia i ich wykorzystania
● prezentacja obozowiska ludności neolitycznej
● pokaz obróbki krzemienia, bursztynu, kości i rogu
● formowanie naczyń z gliny i ich zdobienie
● prezentacja pradziejowych technik rozpalania ognia
● sposoby przygotowania żywności w epoce kamienia
● pokaz technik łowieckich

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie oraz Wójt Gminy Brzyska przypominają o obowiązku używania przez pieszych elementów odblaskowych.

Z dniem 31 sierpnia 2014 r. wprowadzono dla pieszych obowiązek noszenia elementów odblaskowych po zmierzchu w terenie niezabudowanym. Wyjątkiem jest poruszanie się po drodze przeznaczonej dla pieszych lub po chodniku.

art. 11, ust. 4a Ustawy Prawo o ruchu drogowym

 

 

Wójt Gminy Brzyska informuję, że w dniu 12.09.2014r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Remont nawierzchni drogi gminnej nr ewid. 319/9, 319/10, 319/13, 342, 343/1, 1090/1, 1091/1, 1092/3, 1093/3, 1094/1, 1095/1, 1095/2, 2215 „Do Sikory” w Brzyskach w km 0+000-0+371, Remont drogi gminnej nr ewid. 466/2 „Do Kopery” w Kłodawie w km 0+000-0+025, Remont drogi gminnej nr ewid. 466/6 „Do Jurkowskiego” w Kłodawie w km 0+000-0+039, Remont nawierzchni drogi gminnej nr ewid. 257/2 w Dąbrówce w km 0+000-0+068" oraz został wyłoniony Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. 38-200 Jasło ul. Jana Pawła II 30.

Koszt realizacji w/wym zadania: 240.963,15zł

Planowany termin zakończenia prac: 31.10.2014r.

W sierpniu w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach odbyły się zajęcia plastyczne pod hasłem „Wakacje z LGD”.

Podczas zajęć dzieci tworzyły prace na płótnie, szkice, a także mogły się wykazać swoimi zdolnościami artystycznymi oraz własną inwencją twórczą.

Materiały na zajęcia zostały zakupione i przekazane do GCKiCz przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Liwocz”.

 

 

Mobilny Punkt Informacyjny.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zaprasza wszystkich zainteresowanych (osoby fizyczne, przedsiębiorców, stowarzyszenia, przedstawicieli JST) na indywidualne i bezpłatne konsultacje dotyczące pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich.

 

17 września 2014 r. (środa), godzina 9.30 - 11.30 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (byłe przedszkole).

OSTRZEŻENIE Nr 71

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1

Obszar : Podkarpackie

Ważność: od godz. 02:00 dnia 10.09.2014 do godz. 02:00 dnia 11.09.2014

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 30 mm do 45 mm.

Prawdopodobieństwo: 80%

Uwagi:Do godz. 02:00 dnia 10.09.2014 obowiązuje ostrzeżenie nr 70 wydane o godz. 06:38 dnia 09.09.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY BRZYSKA

z dnia 3 września 2014 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY  BRZYSKA
z dnia 3 września 2014 r.