Szczepienie psów przeciw wściekliźnie w miejscowości Ujazd w dniu 04.09.2019r.

szczegóły w załączniku

Załączniki:
Pobierz plik (szczepienie psów.pdf)szczepienie psów.pdf[ ]

O B W I E S Z C Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

17 sierpnia 2018r O GODZ. 1500

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W BRZYSKACH

odbędzie się

  SESJA NADZWYCZAJNA RADY GMINY BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pomocy de minimis uczestnikom projektu pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne wnioski i dyskusje.

8. Zakończenie obrad.

                                                                

  Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                                 Stanisław Madejczyk

            Urząd Gminy Brzyska informuje, że w miejscowości Brzyska - Nagórze Lewe w dniu 14.08.2018r. znaleziono psa (mieszaniec pekińczyka). Właściciela psa, bądź osoby które rozpoznały psa na zdjęciu i posiadają informacje dotyczące jego właściciela, lub byłyby zainteresowane adopcją psa proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Brzyska, Referat Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 6 nr tel. 134262945

P I L N E !!!

 

Urząd Gminy Brzyska informuje, że w dniu 8 sierpnia 2018r. (środa) w miejscowościach: Dąbrówka, Lipnica Dolna, Brzyska nie będą odbierane niesegregowane odpady komunalne „zmieszane” (czarne worki), których zbiórka została odwołana z powodu awarii instalacji przyjmującej  te odpady w Paszczynie oraz remontu Regionalnej Instalacji w Krośnie.

Sołtys wsi Ujazd, zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, z udziałem Wójta i przewodniczącego Rady Gminy Brzyska, które odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2018r.(tj. piątek) o godzinie 1900 w Domu Ludowym w Ujeździe. Temat zebrania to: podjęcie uchwały na przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na zadania we wsi Ujazd, oraz sprawy gospodarcze wsi.

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Burze z gradem stopień: 1
Od: 2018-08-01 12:30:00
Do: 2018-08-01 21:30:00

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu, lokalnie także gradu. Suma opadów miejscami od 20 mm do 30 mm, a porywy wiatru do 70 km/h.