Wójt Gminy Brzyska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzyska, położonej w Kołaczycach

Urząd Gminy Brzyska informuje, że miejscowości Wróblowa, Dąbrówka, Lipnica Dolna zostały uznane za obszar zagrożony wścieklizną zwierząt i zostały oznaczone tablicami ostrzegawczymi o treści: UWAGA OBSZAR ZAGROŻONY WŚCIEKLIZNĄ ZWIERZĄT.


Od 01.07.2012r. Gmina Brzyska wraz z Gminami: Jasło, Dębowiec, Skołyszyn i Tarnowiec w ramach zawiązanego partnerstwa korzysta z wielu form wsparcia oferowanych w ramach projektu pn. „Wdrożenie usprawnień w dostępie usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Brzyska, Dębowiec, Jasło, Skołyszyn, Tarnowiec”.

Działania wynikające z projektu pozwoliły na bezpłatne uruchomienie w gminie Punk Obsługi Klienta i wyposażyć go w niezbędny do jego funkcjonowania sprzęt tj. urządzenie wielofunkcyjne, laptop, drukarka oraz meble biurowe. Już działający punkt pozwolił usprawnić przepływ informacji oraz dokumentów. Nowe usługi uruchomione na platformie ePUAP pozwalają mieszkańcom na załatwienie spraw w urzędzie bez wychodzenia z domu za pomocą internetu.

Zarządzenie Wójta Gminy Brzyska w sprawie standardu zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Brzyska

O B W I E S Z C Z E N I E

Informuję, że w dniu 27 listopada 2013r /tj. środa/ o godz.1300 w budynku  byłego Przedszkola w Brzyskach odbędzie się:

  S E S J A  RADY GMINY  BRZYSKA

  PROGRAM SESJI OBEJMUJE m.in.:

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro netto.

Oficjalne wyniki wyborów w Brzyskach
Ryszard Papciak 208 głosów
Tomasz Bachórz 115 głosów
Mariusz Delikat 45 głosów
Piotr Wojdyła 39 głosów
Frekfencja 23,99%
Nowemu radnemu Gminy Brzyska, gratulujemy.

Szczegółowe wyniki wyborów

Zgodnie z zarządzeniem  Nr 156/13 Wojewody Podkarpackiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 17 października 2013 r., w dniach 21 i 22 listopada br. przeprowadzony zostanie wojewódzki trening systemu wykrywania i alarmowania.

            W ramach treningu w dniu 22 listopada 2013r. w godzinach 1700 – 1730 przeprowadzona zostanie głośna próba systemów alarmowych na terenie województwa podkarpackiego.