Informuję, w dniu 29 sierpnia 2013r tj. czwartek godz.1300 w budynku byłego Przedszkola  w Brzyskach odbędzie się:

SESJA  RADY GMINY  BRZYSKA

 PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

Apel Marszałka Województwa Podkarpackiego dotyczący wsparcia rolników poszkodowanych w wyniku gradobicia i nawalnego deszczu.

Zarządzenie nr 66/2013 Wójta Gminy Brzyska z dnia 6 sierpnia 2013 w sprawie podania do wiadomości publicznej wykazu działek budowlanych stanowiących własność Gminy Brzyska położonych w Błażkowej, przeznaczonych do sprzedaży.

 69 lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie - największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Celem było wyzwolenie stolicy spod brutalnej niemieckiej okupacji, przed wkroczeniem zbliżającej się Armii Czerwonej. Józef Stalin nakazał jednak swoim armiom czekać, dopóki hitlerowcy nie utopią polskiego zrywu we krwi. Marszałek Wasyl Czujkow, słynny dowódca m.in. obrony Stalingradu, w swych odfałszowanych pamiętnikach wydanych już w latach 90. pisze: 

Wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska zwróciła się z apelem do podkarpackich samorządów o włączenie syren oraz wywieszenie flag państwowych 1 sierpnia w 69. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
 „1 sierpnia myśli wszystkich Polaków łączą się z bohaterskimi żołnierzami Powstania Warszawskiego oraz mieszkańcami stolicy, poległymi i zamordowanymi w czasie powstania”- napisała w apelu wojewoda. 
 Syreny zostaną włączone o godz. 17.00 na czas jednej minuty i będą emitować dźwięk ciągły. Ma to symboliczny wymiar w celu oddania hołdu i uczczenia pamięci uczestników i ofiar powstania.

20 i 21 lipca odbyły się w naszej gminie " Dni Liwocza", zorganizowane przez pana wójta Rafała Papciaka oraz GCKiCz.
Impreza rozpoczęła się w sobotę o godz. 15.00 grami i zabawami dla dzieci. Dużym zainteresowaniem cieszyło się również wesołe miasteczko. Kolejnym punktem programu były występy gwiazd DPD, DJ Juvsona, Metrowego, Juniora Stressa, Donia oraz Mateusza Mijala. Pierwszy dzień imprezy zakończył się dyskoteką pod gwiazdami, którą prowadził DJ Marcus.

Gmina Brzyska zaprasza do współpracy pracodawców zainteresowanych przyjęciem osób na 6-cio miesięczny staż. Preferowani będą Pracodawcy zapewniający zatrudnienie minimum 3 miesiące po ukończeniu stażu (umowa o pracę - z minimalnym wynagrodzeniem lub umowa cywilno-prawna - o wartości nie niższej niż 3-krotność minimalnego wynagrodzenia).
Szczegółowe informacje uzyskać można w Biurze Projektu - Ujazd 26 (dom ludowy) lub pod numerem telefonu 13 49 242 30.

Podziękowania i życzenia udanej zabawy.