W dniu 09.10.2013 w Brzyskach w sali Domu Ludowego odbyło si spotkanie Twórców Ludowych z Powiatu Jasielskiego pod tytułem „Zachowajmy Polskie Tradycje”, w spotkaniu wzięło udział około 30 twórców z całego powiatu zrzeszonych w klubie „Michalina”. Z naszej Gminy swoje prace przedstawili:

Komunikat Gminnej Komisji Wwyborczej w Brzyskach z dnia 9 października 2013 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających  do  Rady Gminy Brzyska w okręgu wyborczym Nr 2 zarządzonych na dzień 17 listopada 2013r.

 

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczący skażenia środowiska w miejscowości Błażkowa -Granice.

W dniu 14 września 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brzyska odbyła się uroczystość wręczenia „Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” dla 9 par z terenu naszej Gminy.  
Uroczystość rozpoczęła się występem artystyczny przygotowany przez zespół Jeruzalem. Następnie Pan Rafał Papciak – Wójt Gminy Brzyska w asyście Pana Czesława Węgrzyna- Przewodniczącego Rady Gminy Brzyska i Pana Łukasza Czecha- Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego uhonorował medalami małżeństwa obecne na uroczystości Złotych Godów.

 

Stan Realizacji Projektu"Razem przciw wykluczeniu!"

 

1. W MIESIĄCU SIERPNIU I WRZEŚNIU ZAKOŃCZONO NASTĘPUJĄCE SZKOLENIA:

  • „Technolog robót wykończeniowych z egzaminem czeladniczym”.
  • „Monter izolacji budowlanych z egzaminem czeladniczym”.
  • „Sprzedawca z minimum sanitarnym i obsługą kas fiskalnych”.
  • „Pracownik administracyjno-biurowy”.
  • „Kucharz”.
  • „Opiekunka osób starszych i dzieci z językiem obcym”.

W szkoleniach wzięło udział 60 UP.

Informacja dotycząca Projektu

Kampania informacyjno – edukacyjna w zakresie odnawialnych źródeł energii”

Wójt Gminy Brzyska uprzejmie informuje, że na terenie Gminy Brzyska będzie realizowana „Kampania informacyjno – edukacyjna w zakresie odnawialnych źródeł energii” prowadzona przez uczniów Gimnazjum w Brzyskach wspólnie ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki.

Uczniowie będą odwiedzać mieszkańców i przekazywać wiedzę o korzyściach jakie przynoszą odnawialne źródła energii.

Bardzo prosimy o życzliwe przyjmowanie uczniów.

Zarządzenie nr 142 / 2013 Wojewody Podkarpackiego z dnia 16 września 2013r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brzyska, Rady Gminy Krempna, Rady Gminy Jasło. Treść zarządzenia w załączniku.

Dnia 28 sierpnia w Parku przy Urzędzie Gminy w Brzyskach odbyło się Ognisko kończące wakacje. Było ono organizowane już po raz trzynasty i trzeba przyznać, że z roku na rok, cieszy się ta impreza coraz większym zainteresowaniem. Przybyli na imprezę, byli częstowani pieczonymi kiełbaskami, ciastkami i napojami.

Informuję, w dniu 29 sierpnia 2013r tj. czwartek godz.1300 w budynku byłego Przedszkola  w Brzyskach odbędzie się:

SESJA  RADY GMINY  BRZYSKA

 PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;