Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzyskach informuje, że od dnia 02.01.2014r. przyjmuje wnioski na dożywianie dzieci w szkole.
Wszystkie rodziny zainteresowane proszone są o niezwłoczne dostarczenie dokumentów.

O B W I E S Z C Z E N I E         

Informuję, że w dniu 27 grudnia 2013r godz.1000

 w budynku byłego Przedszkola  w Brzyskach odbędzie się:

                            S E S J A  RADY GMINY  BRZYSKA

 PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

alt src=http://www.brzyska.pl/images/stories/sloneczkom.jpgTerenowy Sztab Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2013” Nr 552 działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzyskach zwraca się z prośbą o wsparcie organizowanej akcji, która polega na zbiórce darów rzeczowych w postaci zabawek, artykułów szkolnych i papierniczych, środków czystości i higieny osobistej, słodyczy oraz produktów spożywczych nadających się do długotrwałego przechowywania, które zostaną przekazane dzieciom z rodzin wielodzietnych, niepełnych, rozbitych oraz będących w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałym na terenie gminy Brzyska.


 

Podatki na 2014 rok bez zmian.

Rada Gminy Brzyska jednogłośnie przyjęła uchwały podatkowe na rok 2014 brzmieniu zaproponowanym przez Wójta Gminy Brzyska Rafała Papciaka. Rada Gminy Brzyska obniżyła cenę skupu żyta z 69,28 zł do 44 zł za kwintal w celu zastosowania do wyliczenia podatku rolnego i od nieruchomości. (  Cena za 1 q żyta – 69,28 zł  stawka obowiązująca, obwieszczona przez Prezesa GUS z dnia 18.X.2013 r. M.P.  Z 2013 r. , poz. 814)

Odpowiedzialna polityka podatkowa to działanie długofalowe, dlatego cieszę się że Rada Gminy podziela ten pogląd. Jesteśmy jedyną gminą w powiecie jasielskim, która nie pobiera podatku od budynków mieszkalnych. Stawki  podatku od działalności gospodarczej i środków transportu są nawet       o połowę  niższe, niż  w pozostałych gminach naszego powiatu. Te zachęty podatkowe mają na celu zwiększenie aktywności gospodarczej na terenie naszej gminy. Myślę, że są również  ciekawą ofertą dla przedsiębiorców spoza naszego terenu aby rozwijali swoją działalność w Gminie Brzyska – skomentował Rafał Papciak Wójt Gminy Brzyska.

Porównanie stawek podatkowych w gminach powiatu jasielskiego na 2014rok.

 

 Brzyska

 Skołyszyn

 Kołaczyce

 Dębowiec

 Jasło

 Osiek Jasielski

 Tarnowiec

Pod. rolny

cena -  za 1 q żyta -

         - za 1 ha przelicz.:

                2,5 x cena 1 q żyta

         - za 1 ha fiz. :

                5 x cena 1 q żyta

 

 

44

 

 

110

 

220

 

 

40

 

 

100

 

200

 

 

56

 

 

140

 

280

 

 

55

 

 

137,50

 

275

 

 

50

 

 

125

 

250

 

 

55

 

 

137,50

 

275

 

 

55

 

 

137,50

 

275

Pod. od nieruch. (st. za 1 m2 )

 - pozostałe grunty

0,10

0,16

0,13

0,09

0,13

0,17

0,14

Pod. od dział. gospod.

(stawka za 1m2 )

- budynki

- grunty z działalnością gospod.

 

 

 

9,00

 

0,35

 

 

 

17,40

 

0,66

 

 

 

18,00

 

0,82

 

 

 

17,12

 

0,65

 

 

 

17,00

 

0,67

 

 

 

16,67

 

0,67

 

 

 

16,20

 

0,82

Pod. od bud. mieszkalnych

(stawka za 1m2 )

0,30

zwolnione

0,58

0,63

0,59

0,58

0,53

0,54

Pod. od pozostałych budynków

(stawka za 1 m2 )

1,50

5,74

4,07

3,14

3,80

4,17

2,50


14 grudnia na sali domu ludowego w Brzyskach odbędą się gminne zawody w tenisie stołowym jednostek OSP. Celem zawodów jest wyłonienie najlepszej drużyny oraz czterech najlepszych graczy, którzy będą reprezentować naszą  Gminę na zawodach powiatowych.
Patronatami zawodów będą Wójt Gminy Rafał Papciak oraz  Komendant Powiatowy PSP w Jasło  st. bryg. mgr inz. Wiesław Latoszek.


W dniu 25 XI 2013 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzyskach odbyło się uroczyste zakończenie pierwszej części dwuletniego projektu „Czas na aktywność w gminie Brzyska”. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, a jego wartość to kwota 320000 zł z czego 286400 zł stanowią środki UE.

Wójt Gminy Brzyska ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych stanowiących własność Gminy Brzyska, położonych w Błażkowej.

Wójt Gminy Brzyska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzyska, położonej w Kołaczycach