Konkurs ofert na realizację zadania publicznego.


Wójt Gminy Brzyska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego. Treść w załączniku.

logo ceidg

Przedsiębiorco, czy twój wpis do CEIDG zawiera numer PESEL?

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 1893) w przypadku gdy wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) nie zawiera numeru PESEL przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie do 19 maja 2018r. Brak wpisu we wskazanym terminie skutkować będzie wykreśleniem przedsiębiorcy z CEIDG.


Nałożony na przedsiębiorców obowiązek uzupełnienia wpisów o numery PESEL ma na celu wyczyszczenie bazy CEIDG z tzw. „martwych wpisów”, czyli wpisów dotyczących działalności faktycznie nie prowadzonych, których zaprzestanie prowadzenia z różnych przyczyn nie zostało przez przedsiębiorców zgłoszone do organów ewidencyjnych. Przedsiębiorcy, którzy aktywnie prowadzą swoją działalność i dokonywali w okresie od dnia 1 lipca 2011r. (od dnia powstania CEIDG) jakichkolwiek zgłoszeń do CEIDG – zmiana wpisu, zawieszenie, bądź wznowienie działalności – nie muszą się niczym martwić, ich wpisy na pewno zawierają numery PESEL. Konieczność uzupełnienia wpisu będzie dotyczyła przedsiębiorców, którzy od bardzo dawna, nawet od kilkunastu lat, nie odwiedzali urzędów, a jednak prowadzą działalność gospodarczą.


A zatem, Przedsiębiorco, jeśli do tej pory z urzędem było Ci nie po drodze, a jednak prowadzisz
i chcesz nadal prowadzić swoją działalność, uzupełnij swój wpis o numer PESEL.


Zapraszamy do Urzędu Gminy Brzyska pok. Nr 1, tel. 13-446-01-08.

WSZELKIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z WPISEM DO CEIDG SĄ BEZPŁATNE !!!

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Opady marznące stopień 2
od 2018-02-07 14:00:00 do 2018-02-08 10:00:00
Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź.

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
SILNY MRÓZ stopień 1
od 2018-02-06 19:00:00 do 2018-02-07 09:00:00
Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -15°C do -12°C, lokalnie spadek temperatury do -18°C.
Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 15 km/h.

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
SILNY MRÓZ stopień 1
od 2018-02-05 21:00:00 do 2018-02-06 08:00:00
Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -15°C do -12°C, lokalnie spadek temperatury do -17°C.
Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 15 km/h.

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
SILNY WIATR stopień 1
od 2018-01-31 18:00:00 do 2018-02-01 18:00:00
Prognozuje się wystąpienie  wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, z porywami do 80 km/h, z południa i południowego zachodu.

 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza  uczniów
do
VIII Ogólnopolskiego  Konkursu Plastycznego dla Dzieci  

foto.png

W ramach działań popularyzujących wiedzę na temat zasad ochrony zdrowia
i życia w gospodarstwie rolnym Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  organizuje  VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który przebiega pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Hasło tegorocznej edycji brzmi „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.  Od pierwszej edycji Konkursu współorganizatorem tego przedsięwzięcia jest Państwowa Inspekcja Pracy, która zapewnia udział swoich przedstawicieli w pracach komisji konkursowych.  

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich  pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzacja Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat, który wskazuje na prace szczególnie zagrażające bezpieczeństwu najmłodszych mieszkańców wsi. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, które ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania najczęściej występującym w gospodarstwach rolnych wypadkom – upadkom osób.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A3, ilustrującej hasło konkursowe. Praca powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika konkursu z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenia w czasie transportu i przechowywania oraz opisana na odwrocie imieniem
i nazwiskiem. W szkołach, które zgłoszą chęć uczestnictwa w konkursie, pracownicy Kasy mogą przeprowadzić spotkania szkoleniowe z dziećmi, których celem będzie przygotowanie merytoryczne młodych artystów. Wszystkie zgłoszone prace ocenią komisje regionalne, a następnie najlepsze prace ze wszystkich województw będą oceniane przez Centralną Komisję Konkursową. Prace laureatów każdego ze szczebli będą nagrodzone, a uroczysty finał etapu centralnego odbędzie się w Warszawie, gdzie autorom najciekawszych prac zostaną wręczone nagrody: sprzęt multimedialny ufundowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także zestawy upominków przygotowane przez MRiRW, PIP, patronów konkursu oraz firmy współpracujące.

Szkoły, których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, powinny skontaktować się z Oddziałem Regionalnym lub najbliższą placówką terenową KRUS, gdzie uzyskają wszystkie niezbędne informacje na temat organizacji etapu wojewódzkiego.
Termin nadsyłania prac konkursowych do Oddziału Regionalnego KRUS w Rzeszowie upływa z dniem 06 kwietnia 2018 roku.

 

                                                                                                                                                             KRUS PT w Jaśle

Doktorat nie tylko dla naukowców

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania jako jedna z czterech uczelni w kraju i jedyna na Podkarpaciu posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora z dziedziny nauk o mediach. Seminaria z tego obszaru pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne nie tylko dla naukowców, ale także m.in. dziennikarzy, pracowników social media czy działów PR, jak i urzędników zajmujących się działaniami promocyjnymi.

Nauki o mediach to młoda, bardzo dynamicznie rozwijająca się dyscyplina naukowa, charakteryzująca się niezwykłą interdyscyplinarnością i szerokimi możliwościami praktycznego zastosowania wyników badań naukowych. W dobie społeczeństwa informacyjnego i silnie zmediatyzowanej rzeczywistości coraz trudniej jest wskazać obszary społecznej aktywności, w których nie występują związki z zarządzaniem informacją, mediami masowymi, w tym zwłaszcza społecznościowymi.

Seminaria doktoranckie na rzeszowskiej WSIiZ skierowane są do osób związanych z dziennikarstwem, pracowników instytucji na stanowiskach odpowiedzialnych za zarządzanie informacją oraz kontakty z mediami, specjalistów od public relations, social media, promocji i reklamy, a także osób zaangażowanych w edukację medialną, czyli szerokiej grupy pedagogów.

Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach to kolejny etap samorealizacji, podnoszenia kwalifikacji oraz kompetencji. Otwiera on liczne nowe możliwości, w tym zatrudnienia, awansu czy rozpoczęcia lub kontynuowania kariery naukowej. Seminaria pozwolą na zdobycie praktycznej i aktualnej wiedzy, ponieważ będą skupione przede wszystkim na wyzwaniach współczesności: nowych mediach, mediach cyfrowych oraz internecie.

Media to szeroka dyscyplina, w której każdy możne znaleźć interesujący obszar dla siebie. Nauka ta ze względu na swoją interdyscyplinarność dotyka wielu zagadnień z różnych dziedzin.

Obecnie WSIiZ w Rzeszowie prowadzi rekrutację na seminarium doktoranckie na semestr letni 2017/2018. Warto zaznaczyć, że w murach WSIiZ odbyło się już kilka obron doktorskich zakończonych sukcesem. Pierwsze zajęcia w nowej edycji studiów rozpoczną się 17 lutego br.

Więcej informacji na stronie https://www.wsiz.rzeszow.pl/pl/studia/kierunki-studiow/seminarium-doktoranckie/Strony/default.aspx 

Informacja o projekcie „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”