15 sierpnia jest dniem Odpustu w miejscowości Przeczyca. Chcąc usprawnić pielgrzymowanie wiernych do Sanktuarium przypominamy o zmianie organziacji ruchu od drogi krajowej 73 do miejscowości Jodłowa przez Przeczycę.
Kolorem czerwonym zaznaczona jest droga, która od godziny 6.00 do 13.00 staje się drogą jednokierunkową w kierunku od Zawadki Brzosteckiej do Jodłowej.
Kolorem pomarańczowym droga, która będzie wykorzystana do dojazdu osób posiadających legitymację inwalidzką, wieńce, oprawa liturgiczna.
Kolor niebieski to przewidziane miejsca parkingowe przy Domu Ludowym, Szkole Podstawowej, na udostępnionych działkach prywatnych.
Na parkingu w rejonie świątyni będzie zlokalizowany namiot PIERWSZEJ POMOCY.
Prosimy wszystkich o wyrozumiałość, współpracę i podporządkowanie się poleceniom strażaków i policjantów dbających o porządek i bezpieczeństwo pielgrzymów.
W załączeniu  mapki przygotowane przez OSP w Skurowej dotyczące organizacji ruchu i parkowania podczas uroczystości odpustowej w Przeczycy w dniu 15.08.2020 r.

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Burze z gradem: stopień 1, prawdopodobieństwo: 80%
Od: 2020-07-29 11:00
Do: 2020-07-29 19:00
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Informujemy, że w dniu 1 sierpnia br. o godzinie 17:00 zostaną uruchomione syreny alarmowe w celu oddania hołdu uczestnikom oraz ofiarą cywilnym Powstania Warszawskiego w związku z przypadającą w tym dniu           76 rocznicą godziny "W".

Syreny będą uruchomione na czas 1 minuty i emitować dźwięk ciągły.

 

 O B W I E S Z C Z E N I E

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

27 lipca 2020r o GODZ.1300

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w BRZYSKACH

odbędzie

 SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

 

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020r

4.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Brzyskach za 2019r

5.Zatwierdzenie raportu z sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ w Brzyskach za 2019r

6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach za 2019r oraz przedstawienie sprawozdania z działalności GCKiCZ za 2019r

7.Podjecie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Brzyskach na mienie komunalne w drodze darowizny przeznaczonej pod budowę drogi.

8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

9.Wolne wnioski i dyskusje

10.Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                            Stanisław Madejczyk

GMINA BRZYSKA

DUDA Andrzej Sebastian            3 168     88,00%

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz    432      12,00%

Razem  3 600

Frekwencja 69,50%

Liczba kart ważnych 3 626

Liczba uprawnionych 5 217        

Komisja nr 1 Szkoła Podstawowa-świetlica, Błażkowa

Frekwencja 73,29%

DUDA Andrzej Sebastian           408         88,89%

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 51           11,11%

Komisja nr 2 Szkoła Podstawowa-sala lekcyjna, Błażkowa

Frekwencja 66,72%

DUDA Andrzej Sebastian            372         88,57%

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 48           11,43%

Komisja nr 3 Szkoła Podstawowa-sala lekcyjna, Brzyska

Frekwencja 71,82%

DUDA Andrzej Sebastian            650         95,03%

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 34           4,97%

Komisja nr 4 Szkoła Podstawowa-świetlica, Brzyska

Frekwencja 63,77%

DUDA Andrzej Sebastian            577         84,23%

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 108         15,77%

Komisja nr 5 Dom Ludowy, Ujazd

Frekwencja 72,55%

DUDA Andrzej Sebastian            248         84,93%

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 44           15,07%

Komisja nr 6 Dom Ludowy, Wróblowa

Frekwencja 71,71%

DUDA Andrzej Sebastian            324         89,26%

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 39           10,74%

Komisja nr 7 Dom Ludowy, Dąbrówka

Frekwencja 70,53%

DUDA Andrzej Sebastian            589         84,51%

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 108         15,49%