Oswiadczenie w sprawie dostepności


Deklaracja dostępności


Urząd Gminy w Brzyskach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.brzyska.pl
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

• Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne.
• Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie nietypowo przygotowanych dokumentów lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
• Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie +48 13 44 601 05. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Rolniku!

Już od 16.09.2020 r. może do Ciebie zadzwonić rachmistrz spisowy #PowszechnySpisRolny 2020 (tel. 22 279 99 99 lub 22 666 66 62). Jeżeli nie spisałeś się samodzielnie, przekaż mu wszystkie potrzebne informacje!

tel spisowe

Urząd Gminy Brzyska informuje, że w miejscowości Brzyska (NADOLE) znaleziono 2 młode kotki, mają około trzech miesięcy, najprawdopodobniej jest to kotka i kocurek.
Maluchy są bardzo żywiołowe i ruchliwe.
Pilnie szukają nowych opiekunów, sporo przeszły w swoim krótkim życiu.
Nie chcemy by trafiły za kraty schroniskowych klatek, tak więc wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:
Urząd Gminy Brzyska - Referat Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 6
tel. (13) 426 29 45.
W przypadku adopcji Urząd Gminy Brzyska pokryje niezbędne koszty szczepień oraz odrobaczenia a także ewentualnej sterylizacji czy kastracji.

Raport o stanie gminy 2020